Kjellmansgatan/Stigbergsliden:

Vatten och avlopp stängs av idag kl 11-13 för reparation av funtioner för varmvatten och vattentryck.

Vi har problem med trycket för varmvattnet i denna fastigheten sedan ca en vecka tillbaka.

Orsaken var först en styrventil för varmvattnet som behövde hanteras av leverantören Göteborgs Energi då det är deras maskin. Vid deras byte upptäcktes en läcka i ett rör som behövde lagas. Det gjorde Alexanderssons via rörläggare i torsdags. När vattnet släpptes på i röret hände något med röret som gjorde att det gick sönder i helgen. 

Alexanderssons har rörläggare på plats idag igen för att byta ut röret helt. Vattnet måste därför vara avstängt helt mellan kl 11-13 idag 26 augusti.

Vi beklagar att det blev ett långvarigt problem med varmvattnet och vattentrycket. Trippelproblem är sällsynta och det är inte bra när det inträffar eftersom det påverkar er som bor och verkar i huset. 

I eftermiddag ska allt fungera som vanligt igen.

 2019-08-26

 

 

 

Här hittar du som hyresgäst det som är viktigt att veta gällande din bostad och färdiga blanketter att skicka till oss.

Här skrivs även felanmälningar. Du får ett automatiskt återkopplingsmail med länk till ärendet via ”errorhandling” från Homepal.

Det finns möjlighet att boka tvättstugan via internet. Tänk på att även vara snabb att avboka tid du inte kommer använda.

Längst till höger syns ibland aktuella meddelanden

Störningsjour - se akut felanmälan

 

 

 Aktuellt

 

Nya lagar i brottsbalken gällande hyresrätter från 1 oktober 2019

Nya regler mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning

Riksdagen har den 13 juni 2019 beslutat om nya, mer ändamålsenliga regler. Syftet är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.

Förändringarna innebär omfattande lagskärpningar som berör olika typer av missbruk av hyresrätten – till exempel svarthandel, oskäliga andrahandshyror, felaktigt utnyttjande av andrahands-, bytes- och inneboendebestämmelserna.

Effektivare regler mot otillåten andrahandsuthyrning

Den otillåtna uthyrningen är omfattande och leder till otrygga och osunda boendevillkor för de som står längst bort från den ordinarie bostadsmarknaden. För att få bukt med detta förtydligas och skärps hyreslagens regler.

·  Den som hyrt ut en   hyreslägenhet i andrahand utan   tillstånd förlorar hyreskontraktet   med omedelbar verkan, om inte   hyresgästen kan visa giltig ursäkt.   Möjligheten att vidta rättelse för   att förhindra förverkande utgår.

·  En förstahandshyresgäst som   hyr ut sin lägenhet i andra hand   ska inte få ta ut en hyra som är   högre än hyresgästens egen hyra   med eventuellt tillägg för möbler   (max +15 %) och andra   nyttigheter.

·  Vid upplåtelse av en del av   lägenheten till inneboende får   endast en proportionerlig andel   av förstahandshyran tas ut.

·  Om en för hög hyra tas ut ska   hyresgästen kunna förlora sitt   kontrakt med omedelbar verkan,   om inte hyresgästen kan visa   giltig ursäkt.

·  Det införs en rätt för   andrahandshyresgästen till   återbetalning av två års överhyra.

·  Det blir brottsligt att hyra ut en      lägenhet i andra hand utan             tillstånd till en hyra som är   oskälig enligt de nya reglerna för   hyressättning vid   andrahandsuthyrning. .

·   Om förstahandshyresgästen     inte använder lägenheten som   bostad i beaktansvärd   utsträckning är uthyrningen att   anse som andrahandsuthyrning,   det vill säga inte inneboende.

Köp av hyreskontrakt blir brottsligt

Hyreslagen förtydligas och stramas upp för att komma till rätta med den illegala handeln med hyreskontrakt.

·  Straffen för försäljning och       förmedling av hyreskontrakt mot   otillåten ersättning skärps.

·  Det blir brottsligt att köpa ett   hyreskontrakt. 

·  Den som har köpt ett hyreskontrakt av en annan hyresgäst eller som har sålt eller försökt att sälja ett kontrakt ska kunna förlora hyresrätten med omedelbar verkan.

Bytesbestämmelserna skärps

Inte sällan förekommer handel med hyreskontrakt i samband med så kallade skenbyten. För att försvåra att hyreskontrakt överlåts mot betalning görs inskränkningar i bytesrätten.

·  Hyresgästerna ska som huvudregel ha bott i sina respektive lägenheter i minst ett år för att bytet ska beviljas av hyresnämnden.

·  Byte mot bostadsrätt eller villa   ska inte godkännas av   hyresnämnden.

·  Hyresnämnden ska kunna neka ett byte om det finns anledning att anta att otillåten ersättning betalats eller begärts.

 

Övriga ändringar

Dessutom ändras följande processuella regler.

·    Uppsägningsfristen vid     förverkande på grund av olovlig   andrahandsuthyrning förlängs.

·   Hyresnämnden ska kunna         tillåta att ett beslut om byte eller   tillstånd till andrahandsuthyrning   överklagas om det är av vikt för   ledningen av rättstillämpningen   (så kallad ventil). Detta införs   redan från den 1 juli 2019.

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/04/prop.-201819107/
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy