Allmän boendeinformation

Här finns information motsvarande Bo-pärmen...

Personuppgiftshantering enligt GDPR

Den 25 maj 2018 träder en ny EU lag i kraft som gäller företags hantering av personuppgifter.

Fördjupad information om detta och en samtyckesblankett har delades ut i befintliga hyresgästers brevinkast 17 maj 2018. 

Vi har där specificerat alla de tillfällen där vi vid genomgång funnit att vi behöver hantera personuppgifter, även osorterade uppgifter så som IP adresser, mail och kameraövervakning (där det finns). Viktigt att veta är att samtycket endast inkluderar personuppgifter relaterade till hyresavtalet, hyresobjektet eller fastigheten.

Vi har valt att gå ut med samtycke i samråd med vår konsult gällande GDPR frågor. Allt för att vara tydliga och transparanta med vad det är för personuppgifter som hanteras vid fastighetsförvaltningen i våra bolag.

IP adress är exempel på en osorterad personuppgift som registreras per automatik i våra datorer vid användning av mailkonversation eller besök på vår hemsida men det är ingen information vi använder i verksamheten eller på annat sätt bearbetar.

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare i vår integritetspolicy nedan för att få veta mer.

 

 - Integritetspolicy

 

Hyresfrågor...

 - Policy för lägenhetsbyte

För att man skall beviljas byte av lägenhet måste man följa vissa fastställda regler. Läs därför policyn ovan.

Inkludera alltid nedanstående dokument i er ansökan: (Ofullständiga ansökningar kan inte behandlas)

Fullt ifylld och signerad bytesansökan (se vår blankett), kopia på nuvarande hyresavtal för samtliga bytesparter, bild eller teckning som illustrerar och förklarar byteskedjorna om det rör ett flerpartsbyte, aktuellt anställningsbevis för föreslagen hyresgäst eller motsvarande intyg på inkomst, lönespecifikationer för föreslagen hyresgäst eller motsvarande dokumentation på inkomst samt personbevis för samtliga inblandade parter i bytet.

 

 - Policy för uthyrning i andra hand
 
Ansökan måste göras på den blankett som finns till höger. För att få hyra ut i andra hand krävs:

1) Särskilda skäl, t ex studier eller tillfälligt arbete på annan ort.

2) Tillstånd från hyresvärden och för högst 1 år.

Hyresgästen är totalansvarig för lägenheten under hela uthyrningsperioden. Hyresavtalet kan inte överföras på andrahandshyresgästen.


När jag flyttar...

 

 - Rutiner vid utflyttning

Uppsägning av kontrakt
Vid avflyttning måste kontraktet alltid sägas upp skriftligt. Gör det i god tid! Hyresgästen är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden som alltid är tre kalendermånader.

 

 - Viktigt att veta om flyttstädning

Här kan du läsa mer om vad som ska städas vid avflyttning.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy