Vanliga frågor
På denna sida kan man läsa svaren på många
vanliga frågor som ställs till oss.
Får jag byta min lägenhet med en annan hyresgäst?
Du behöver vårt medgivande för att få byta din lägenhet. Kontakta oss så hjälper vi dig. Läs reglerna och vår policy här. Skriv ut den ifrån Acrobat Reader!
Jag skulle vilja hyra en lägenhet hos er, har ni någon kö?
Vi har ingen egen kö, förutom en kö för flyttning inom fastigheten. De lägenheter som blir tillgängliga förmedlas via Boplats Göteborg. Innan ni flyttar inom fastigheten, vill vi att ni skall ha bott i er lägenhet i minst två år.
Jag tänkte hyra ut min lägenhet i andra hand, vad gäller då?
Du måste få tillstånd från oss. För att vi skall kunna ge tillstånd behöver du ha ”beaktansvärda” skäl för uthyrningen, exempelvis studier på annan ort. Uthyrning i andra hand avser alltid en begränsad tid. Läs mer!

Kom ihåg att det fortfarande är du, vår hyresgäst, som alltid ansvarar fullt ut för din hyresrätt. Kontraktet du skriver med din hyresgäst finns att köpa i bokhandeln.

Kan min andrahandshyresgäst få ta över kontraktet?
Nej, tyvärr inte, men skötsamma hyresgäster får ju goda referenser och har eventuellt chans att hyra en annan lägenhet av oss. Tillgången på lediga lägenheter är dock liten.
Jag vill säga upp mitt kontrakt för avflyttning, hur gör jag?
Du kontaktar oss, och från månadsskiftet 3 månader efter det att vi har fått in din skriftliga uppsägning och godkänt den, så är kontraktet uppsagt. Tänk på att du är skyldig att upplåta din lägenhet för visning till kommande hyresgäster.
Hur betalar jag hyran? Via internet, bank-, eller autogiro. När du betalar via internet ska du alltid ange OCR-numret som står längst ner till vänster på din hyresavi. Det är totalt 17 siffror. Kom ihåg de två nollorna i början av sifferkoden – de är väsentliga. Det går naturligtvis också att betala manuellt på banken, men det är ju dyrare.
Autogiro, klicka här.
Autogiro är ett mycket smidigt betalningssätt. Klicka här, skriv ut från Acrobat Reader, underteckna och skicka in, så dras hyran automatiskt. Det kan ta någon månad innan det fungerar. För vår och bankens hantering måste vi ha fått in din ansökan senast 1 1/2 månad före kvartalsskiftet, exempelvis senast 15 november inför kvartal 1. Du kommer fortfarande att få dig tillsänd hyresavin så att du kan se hur mycket som kommer att dras, men inbetalningskortet kommer då att vara makulerat.
När skall hyran vara betald?
Av ditt kontrakt framgår att hyran skall vara erlagd före månadens inträde. Banken skall ha mottagit din betalning senast den sista dagen i månaden före.
Får jag montera in tvättmaskin på egen bekostnad i lägenheten?
Ja, men kontakta alltid oss före. Alla fasta el- eller VVS-installationer (tvättmaskin, diskmaskin etc) måste utföras av fackman. El-fel och vattenskador är vanliga och dyrbara skador orsakas ofta av felaktig installation. Tänk också på att inte använda maskinerna på andra tider än då husets tvättstuga får användas. Ljudstörningarna från tvättmaskiner inne i lägenheterna är ofta större än från tvättstugan (golvet i lägenheterna är inte gjort för sådant). Tala gärna med dina grannar i förväg, speciellt dem under dig.
Jag vill få nya tapeter, vad gäller?
Vi målar och tapetserar med skäliga tidsmellanrum, men det hindrar inte att du själv på egen bekostnad skaffar nya tapeter eller målar om. Tänk dock på att arbetet måste vara fackmässigt utfört och att du skall välja allmänna kulörer och lämpliga material som nästkommande hyresgäst skäligen kan godta. Vidare godkänner vi normalt inte att du målar på släta tapeter, då detta inte anses vara fackmässigt. Du kan bli ersättningsskyldig om vi finner det nödvändigt att åtgärda lägenheten innan nästa hyresgäst flyttar in. Lägenheten besiktigas alltid vid avflyttning.
Idag har jag en tråkig linoleummatta som jag vill riva ut, får jag det?
Nej, golvbeläggningen påverkar även sådant som ej är uppenbart, exempelvis ljudisoleringen till intilliggande lägenheter, och dessutom kanske inte nästa hyresgäst vill ha golvet bart. I vissa fall kan dock undantag ges. Kontakta oss! Samma sak gäller om du vill lägga in parkettgolv eller klinker i lägenheten. Bland annat påverkas ljudisoleringen mellan lägenheterna ofta kraftigt negativt då parkettgolv läggs in. Om man tar bort en linoleummatta blir det ofta problem med att stegljud börjar höras till lägenheten under.
Jag tänkte snygga upp lägenheten med lister på köksluckorna. Är det OK? Nej, inte utan vårt tillstånd. Inte heller får du sätta upp lister på övriga dörrar i lägenheten. Du får inte heller måla dörrar och köksluckor utan vårt tillstånd.
Men det är väl OK att byta ut de gamla knopparna på skåpsluckorna?
Javisst, såvida du inte behöver göra nya hål för de nya knopparna; då behöver du vårt tillstånd. Spara alltid de gamla knopparna, om vi inte avtalat om annat, så att du kan sätta tillbaka dem när du flyttar ut.
Hur skall jag rengöra mina golv?
Tvätta med ljumt vatten och ett milt rengöringsmedel. Torka genast så att inga torkfläckar uppstår.
Jag skall flytta ut, vad skall städas?
För dig som skall flytta har vi gjort en speciell sida.
När jag kommer hem efter semestern så luktar det från toalettstolen, och när jag tittar där, så är det inget vatten kvar - varför?
Vattnet i vattenlåsen avdunstar. Be därför någon granne eller vän att ibland spola vatten i handfat, diskho, golvbrunn och WC när du är borta en längre tid, så slipper du problemet.
Det har börjat lukta lite mögel från badrummet - vad gör jag?
Kontakta oss! Vi har problem med att det uppstår vattenskador i badrum i vissa av de fastigheter som inte är ny- eller ombyggda. Badrummen är i dessa lägenheter endast delvis våtrumsisolerade. Detta innebär att badrummen är isolerade för bad och därför inte klarar den våtbelastning det blir när man står upp och duschar. Sitt gärna ner i badkaret när du duschar så slipper du problem. Väggar, golv och eventuella fönster i badrummet får alltså inte vätas ner. Likaså måste golvbrunnen svälja ordentligt. Rensa regelbundet och kontakta Fastighetsservicen om det är problem.
Jag har låst mig ute, vad gör jag?
Du får kontakta låssmeden, din Fastighetsservice, eller oss, och åtgärderna får du själv bekosta. Normalt har vi inte huvudnyckel till lägenheterna.
Vi har fått kryp i lägenheten, vad skall vi göra?
Fastigheterna har avtal med Länsförsäkringar. Du kontaktar dem på telefon 020-59 00 10 för sanering. Du är även skyldig att informera oss om att du har ohyra i lägenheten.
Vad gör jag om grannarna stör?
Tag i första hand kontakt med din granne och tala om att du är störd. Vår erfarenhet är att detta är ett bra sätt att lösa problemet. Om detta mot förmodan inte hjälper, kontaktar du oss under kontorstid. Övrig tid eller vid akuta problem ring G4S tel 040-66 87 38, som då rycker ut med väktare. Vi debiterar den störande hyresgästen utryckningskostnaden. Att få störningsklagomål på sig är allvarligt och kan leda till att den störande hyresgästen sägs upp.
Våra sopnedkast är avstängda. Varför?
För att spara vår gemensamma miljö så har vi i de flesta av våra fastigheter infört källsortering.
Jag har katt. Vad bör jag speciellt tänka på?
Katter får inte vistas i gemensamma utrymmen inomhus bland annat på grund av allergirisken. Du bör se till att ha klösbrädor så att den har något annat än tapeter och möbler att klösa på. Katthår sätter lätt stopp i avloppet och kattsanden får absolut inte slängas i WC. Den blir som cement i rörkrökarna och orsakar svåra stopp i avloppsstammen så att avloppsvattnet kan stiga upp i lägenheterna.
Till slut vill vi avråda från att ha fler än en katt i din lägenhet.
Var gör jag av min gran efter jul?
Kontakta Fastighetsservicen, så hjälper vi till med granen.
Får jag sätta upp en parabol på fasad eller balkong?
Tyvärr kan vi inte tillåta detta.