Allmän boendeinformation
Här finns information motsvarande Bo-pärmen...

Hyresfrågor...

Policy för lägenhetsbyte
För att man skall beviljas byte av lägenhet måste man följa vissa fastställda regler.

Policy för uthyrning i andra hand
Ansökan måste göras på den blankett som finns på vår hemsida under ”Hyresgästinfo”.

För att få hyra ut i andra hand krävs:

1) Särskilda skäl, t ex studier eller tillfälligt arbete på annan ort.

2) Tillstånd från hyresvärden och för högst 1 år.

Hyresgästen är totalansvarig för lägen- heten under hela uthyrningsperioden. Hyresavtalet kan inte överföras på andrahandshyresgästen.

När jag flyttar...

Rutiner vid utflyttning
Uppsägning av kontrakt
Vid avflyttning måste kontraktet alltid sägas upp skriftligt. Gör det i god tid! Hyresgästen är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden som alltid är tre kalendermånader.

Viktigt att veta om flyttstädning
Här kan du läsa mer om vad som ska städas vid avflyttning.

Läs detta innan det händer något!